رویداد امنیت غذایی و جهش تولید

با توجه به نیاز مبرم حوزه صنعتی کشور مبنی بر ایجاد یک مدل بومی اکتساب فناوری و بهره برداری از ظرفیت علمی و فناوری کشور به منظور پاسخگویی به نیاز های فناوارنه بخش صنعت کشور و به جهت ایجاد یک الگوی بومی به منظور اکتساب فناوری در صنعت و ایجاد چرخه نوآوری با استفاده از الگوی نوآوری باز و همچنین برقراری ارتباط بین نخبگان و نوآوران و شرکت ها و سازمان های صنعتی که دارای صورت مسئله در حوزه های مختلف می باشند و افرادی که توانایی حل آن مسئله را دارند می توان با برگزاری رویداد فناوارنه با موضوع امنیت غذایی و جهش تولید با رویکرد حل مسئله ، گامی بلند در جهت مطرح شدن مسائل مختلف این حوزه و نیز رفع آنها در سطح ملی پرداخت.

محورهای همایش

 • تکنولوژی تولید بذر
 • تکنولوژی تولید کود
 • تکنولوژی تولید سم
 • تولید واکسن دام و طیور
 • تولید خوراک دام و طیور و آبزیان

اهداف همایش

 • استفاده از الگوی نوآوری باز در پاسخگویی به نیازمندی های فناورانه صنایع
 • شبکه سازی متخصصین ، نوآوران و نخبگان
 • کمک به توسعه دانش بنیان واحدهای صنعتی
 • کاهش هزینه های تحقیق و توسعه و پاسخگویی به نیاز های واحدهای صنعتی
 • تسهیل ارتباط صنعت و با پژوهشگران و نخبگان و نوآوران

محل برگزاری

مشهد میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی

زمان : مهر تا بهمن ماه1399

حامیان

دبیرخانه

 • آدرس :‌دانشگاه فردوسی، مشهد، دانشکده کشاورزی
 • ایمیل:noavaran.f.k@gmail.com
 • تلفن:05136028775